KONTAKT

 

OZM gGmbH
c/o Böhm Mosch partnerskab af advokater mbB
Ny væg 9
20354 Hamburg


CEO: Alex Heimkind
Momsnummer: DE326025427
Registreringsnr.: HRB 158260
Byretten: Hamburg

Bankkonto: OZM gGmbH
IBAN: DE11 2005 0550 1500 2187 12
BIC: HASPDEHHXXX


Telefon: + 49 (0) 40 50719508
info@onezeromore.com

1. Inhalt des Onlineangebotes

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatterne vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brugen eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brugen af ​​ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, forudsat at der ikke er nogen påviselig fejl ved en forsætlig eller groft uagtsom natur fra de tilstedeværende forfatteres side. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen.


2. Verweise und Links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne hjemmesider ("links"), der ligger uden for forfatternes ansvarsområde, vil ansvar kun træde i kraft, hvis forfatterne var bekendt med indholdet, og det var teknisk muligt og rimeligt mht. dem til at gøre det for at forhindre brugen af ​​ulovligt indhold. Forfatterne erklærer derfor udtrykkeligt, at de tilsvarende linkede sider var fri for ulovligt indhold på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Forfatterne har ingen som helst indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede/forbundne sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, der er blevet ændret efter linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på vores egen hjemmeside, såvel som for tredjepartsindtastninger i inputmuligheder, som er opsat af forfatterne, f.eks. B. Diskussionsfora og linkmapper. Udbyderen af ​​siden, hvortil der henvises, er alene ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brugen eller manglende brug af sådanne oplysninger, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links.


3. Urheber-und Kennzeichenrecht

Forfatterne bestræber sig på at overholde ophavsretten til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, de selv har lavet eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, video sekvenser og tekster. Alle mærker og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og ejendomsrettighederne for den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, bør ikke drages udelukkende på grundlag af den blotte omtale! Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatterne selv, forbliver udelukkende hos forfatterne af siderne eller hos forfatterne af artikler eller afsendere af billeder. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfattere, forfattere eller afsendere.


4. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse/adskillelsesklausul

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internettet publikation, som du er blevet henvist til på denne side. Hvis dele eller enkelte formuleringer i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, de resterende dele af dokumentet i deres indhold og gyldighed.