UpTheWall er et af projekterne i OZM gGmbH. Konceptet implementeres først på den fysiske lokation i Hammerbrook. UpTheWalls plan sigter mod at gøre interiøret dateret OZM HAMMERBROOKLYN også synlig udefra. Interiøret, hvor grænserne for graffiti og urban kunst omdefineres og synet på denne genre ændres, bør også synliggøres for forbipasserende i byområder. I lighed med Brooklyn ønsker vi at give et mere industrielt og kommercielt distrikt en ny glans ved at stille de enorme ydre facader til rådighed for kunstnerne som lærreder og dermed præsentere bølgen af ​​aktuelle kulturelle forandringer.
Ligesom førstnævnte OZM Art Space Gallery er fire facader af kunstnerens armaturer Loomit, Darco FBI, DAIM, Danny Doom og Simo kreativt redesignet. Sammen med kunstnerne går OZM gGmbH et stort skridt her, for kunstnerne vil igen vise deres talent og færdigheder. Autenticiteten af ​​graffitien og urban kunst, på grund af den direkte kontekst til gaden og det offentlige rum, men også forårsaget af den mest fremtrædende materielle baggrund for disse to kunstgenrer (væggen), vil komme til sin ret på disse ydre overflader.
Men for at kunne realisere projektet er vi afhængige af støtte! Ved at købe kunstværker fra vores katalog eller ved at give en donation giver du kunstnerne mulighed for at arbejde på væggen. For kun med din økonomiske hjælp kan det indre af den OZM HAMMERBROOKLYN synliggøres udadtil og dermed sætte et skilt, der peger ud over bygningens grænser. Samtidig promoverer man fri kunst med enorm karisma og det i en bydel, hvor kunsten hidtil har været underrepræsenteret. Ligeledes vil de skabte vægmalerier være tilgængelige for alle 24 timer i døgnet og 365 dage om året.

Vi håber, at tilhængere og sponsorer vil vise stor interesse for realiseringen af ​​dette ekstraordinære projekt. Slut dig til os nu i øjeblikket før tiden er gået. Udviklingsprocesserne bliver løbende dokumenteret og gjort tilgængelige på vores hjemmeside, så du kan opleve fremgangen på tæt hold.

Sammen op ad væggen!

DAIM
100 %
Darco FBI
100 %
Loomit
100 %
Simo
100 %

UpTheWall | Katalog

Med "UpTheWall" bliver det resulterende vægmaleri en del af Hamborgs bybillede.

UpTheWall | Katalog

UpTheWall sponsorer gør det muligt for vores malere at arbejde på væggen.
CATALOG