Mennesker
Firma
selskab
Politik
Kultur
Arkitektur
Netværk
Container
Database
maskine
natur
skabning
Motivation
Idéer
Kapital
AI
kryptografi
Space
Gennemsigtig
Social Impact
nonprofit

OZM- Tillidskoncept

På grund af kompleksiteten i vores organisation giver det mening og er ønskeligt at bruge begrebet tillid OZM at bruge. Den bygger på værdierne åbenhed, samarbejde og tillid og lægger stor vægt på socialt ansvar og uddannelse. Disse værdier er vigtige for mange mennesker og organisationer og kan være med til at fremme et positivt og produktivt samarbejde.

den OZM-Begrebet tillid kan ses som en slags bikube. Bikuben består af mange små honningkager, som hver repræsenterer et lille økosystem. Hver kam har sin egen funktion og bidrager til bikubens samlede succes, for eksempel ved at producere honning eller tjene som rugeri. Ligesom bikuberne i bikuben arbejder sammen og supplerer hinanden, kan de forskellige sekskanter i OZM-Tillidskoncept kan ses som områder, der arbejder sammen om at fuldende hele konceptet. Gennem samarbejde med andre partnere kan yderligere "honeycombs" tilføjes for at udvide og forbedre tillidskonceptet.

den OZM-Tillidskonceptet er baseret på 21 ord, der repræsenterer forskellige aspekter af organisationen og dens aktiviteter. Disse ord står for de forskellige elementer, der udgør OZM forenes og danne grundlag for deres engagement i kunst, kultur og sociale forandringer. Nedenfor er de 21 ord og deres betydninger relateret til OZM Tillidskoncept vist:

 1. Mennesker: De mennesker, der er OZM involveret, herunder kunstnere, medarbejdere og besøgende.
 2. Firma: De virksomheder og organisationer, som dette OZM samarbejde og samarbejde.
 3. Netværk: Forbindelserne og relationerne, der OZM med andre aktører og institutioner.
 4. Kultur: De kulturelle udtryk og temaer, der OZM promoverer og præsenterer.
 5. Politik: De politiske aspekter, der OZM indflydelse og af hvem den påvirkes.
 6. selskab: Samfundet, som dette OZM påvirket af sine aktiviteter.
 7. skabning: Hensynet til alle levende væsener og deres behov i OZM-Filosofi.
 8. maskine: De teknologier og enheder, der OZM brugt og udviklet.
 9. natur: Forholdet til miljøet og den bæredygtige orientering af OZM- Projekter.
 10. Kapital: De økonomiske ressourcer og investeringer, som OZM behov og styret.
 11. Idéer: De kreative koncepter og visioner, der OZM udviklet og fremmet.
 12. Motivation: Drivkræfterne og målene, der OZM og spore sine medlemmer.
 13. Database: Indsamling af information og data, der OZM brugt og administreret.
 14. kryptografi: De sikkerheds- og krypteringsforanstaltninger, som OZM bruges til at beskytte data og information.
 15. AI (Kunstig intelligens): Brugen af ​​AI-teknologier i OZMstrategi og projekter.
 16. nonprofit: Den velgørende natur OZM gGmbH og deres forpligtelse til at tjene det fælles bedste.
 17. Social Impact: Den sociale påvirkning og ændringer, som OZM stræber efter og opnår.
 18. Gennemsigtig: Den åbenhed og gennemsigtighed, hvormed dette OZM arbejder og kommunikerer.
 19. Arkitektur: De rumlige og designmæssige aspekter af OZM-Projekter og faciliteter.
 20. Container: Brugen af ​​containere som byggemateriale og indretning i OZM New Space Gallery.
 21. Space: Den rumlige dimension og det rumlige begreb OZM-Projekter og faciliteter.

Disse 21 ord repræsenterer den brede vifte af emner og områder, hvor OZM er aktiv og repræsenterer de forskellige aspekter af OZM- Tillidskoncept. Det omfatter de mennesker, netværk og virksomheder, der understøtter OZM-Byg fællesskab. Den tager højde for kulturelle, politiske og sociale sammenhænge, ​​der påvirker handling inden for OZM indflydelse. Det involverer også interaktion med det naturlige miljø og brugen af ​​teknologi. Derudover understreger hun vigtigheden af ​​kreativitet, motivation og økonomiske ressourcer. Listen understreger betydningen af ​​data og sikkerhed, samt vigtigheden af ​​gennemsigtighed og social indflydelse. Det afsluttes med at understrege de arkitektoniske og rumlige aspekter af OZM. Overordnet giver listen et omfattende overblik over de forskellige elementer, der udgør OZM- Form begrebet tillid.

Non-profit, gennemsigtig og social påvirkning

Die OZM gGmbH er en non-profit organisation, der fremmer kunst og kultur, uddannelse og opdragelse samt borgerligt engagement til gavn for almennyttige formål. Som en non-profit organisation OZM deres mål og aktiviteter i form af offentlig interesse for at opnå en social effekt.

Gennemsigtighed spiller en vigtig rolle i at opbygge offentlig tillid til arbejdet OZM at styrke. Det OZM har til formål at fremme kulturundervisning og øge deltagelsen i kunsten for at yde et positivt bidrag til samfundet. Aspekterne non-profit, social effekt og gennemsigtighed er tæt forbundet og danner grundlag for arbejdet i OZM gGmbH.

den OZM har en positiv social indvirkning på de omkringliggende kvarterer og de mennesker, der besøger dem. Det fremmer den kunstneriske uddannelse af børn og unge gennem partnerskaber med skoler og ungdomsarbejdsinstitutioner såsom HipHop Academy (Stiftung Kultur Palast Hamburg). Samarbejdet med Brecht-skolen i St. Georg gør det muligt for skolebørn at besøge regelmæssigt og deltage i kreative projekter. Arbejdet med Hamburger Arbeitsassistenz støtter unge mennesker, der har svært ved at finde uddannelse eller arbejde. Ferniseringer og begivenheder i OZM tiltrække et bredt publikum og give plads til diskussion og refleksion over kunst og samfund. OZM bidrager til en livlig kunstscene i Hamborg og fremmer social integration og uddannelse af børn og unge samt dialog mellem mennesker med forskellig baggrund og interesser.

OZM (OneZeroMore) er en platform dedikeret til at fremme uddannelse og socialt ansvar. Hun tilbyder kurser og workshops for at træne og uddanne mennesker inden for forskellige områder. Hun er også involveret i sociale projekter og går ind for ligestilling og inklusion. Et samarbejde med OZM giver mening at dele sin egen viden og knowhow, at gøre den tilgængelig for andre og at vise sit eget engagement i samfundsansvar. Et samarbejde med OZM kan være med til at forbedre ens omdømme og image samt nå ud til en større målgruppe. Derudover arbejder med OZM træne kreativitet og fremme udveksling af viden og ideer.

AI, Databaser og kryptografi

Sammenhængen mellem kunstig intelligens (AI), databaser og kryptografi er af stor betydning. AI-systemer er afhængige af en stor mængde data for at fungere effektivt. Databaser er derfor en vigtig del af AI-systemer, fordi de kan lagre store mængder data og administrere dem effektivt. AI-systemers brug af databaser gør det muligt at indsamle, analysere og behandle information for at identificere mønstre og tendenser og lave forudsigelser.

Kryptografi er også en vigtig faktor for at gøre forbindelsen mellem AI og databaser sikker. Kryptografi er videnskaben om at kryptere og dekryptere information og bruges ofte til at beskytte følsomme data i databaser. AI-systemer kan bruge kryptografiske algoritmer til at kryptere og beskytte data, når de overføres fra et sted til et andet. De kan også bruge kryptografiske teknikker til at udføre maskinlæring på krypterede data uden at afsløre de rå data. Dette gør det muligt at beskytte brugernes privatliv og sikkerhed. Samtidig kan der opnås værdifuld indsigt fra dataene. Det OZMX Token, et digitalt aktiv på Bitcoin-Blockchain, købere af kunstværker modtager på OZMhjemmeside ud over dit køb. Dette token tjener ikke kun som en belønning, men binder købere tættere til OZM-Fællesskab og understøtter forbindelsen mellem kunst og blockchain-teknologi.

Udviklingen af ​​en egen AI til OZM - dit navn er OZMAI – giver mange fordele. Sådan AI kan for eksempel bruges til effektivt at behandle store mængder data og identificere mønstre såvel som trends i kunstverdenen. Ligeledes kan OZMAI Hjælp med at forstå besøgendes præferencer og interesser bedre for at give en personlig oplevelse og anbefalinger. OZMAI kan optimere arbejdet, især ved at analysere og optimere styringen af ​​varelager, ordrer og effektiviteten af ​​marketingkampagner. En anden fordel ved OZMAI er, at de dem OZM kan være med til bedre at forstå og bruge nye teknologier og innovationer i kunstverdenen. Ved løbende at indsamle og analysere data og information fra kunstverdenen, kan de OZM hold dig opdateret og genkend trends og ændringer på et tidligt tidspunkt. OZMAI udvikler sig hele tiden, efterhånden som hun lærer mere og mere. Derudover beriger hun allerede kunstmarkedet som kunstner.

Kapital, ideer og motivation

I erhvervslivet er sammenhængen mellem kapital, ideer og motivation tæt forbundet. Kapital i form af ressourcer og penge er nødvendig for at implementere ideer og gennemføre projekter med succes. Innovative ideer kan hjælpe med at optimere forretningsmodeller og skabe nye konkurrencefordele. Et motiveret team er involveret i at realisere virksomhedens visioner og missioner. Arbejdsmiljøet er derfor en anden vigtig faktor for et projekts succes.

Die OZM er et non-profit GmbH og forfølger kulturelle og økonomiske mål. Samarbejde med kendte graffitikunstnere som Oz, Darco FBI, DAIM og LOOMIT viser, at OZM skaber og sælger unikke kunstværker. Her spiller kapitalen en afgørende rolle OZM økonomiske ressourcer til at producere, udstille og sælge kunstværker. En afbalanceret kombination af kapital, ideer og motivation kan være med til at producere innovative kunstværker og berige kunstscenen. Et kunstgalleris succes er derfor tæt forbundet med faktorerne kapital, ideer og motivation. Kunstnere kan udvikle kreative ideer til at skabe unikke kunstværker. Samtidig kan kuratorer, samarbejdspartnere og ledelse bringe nye ideer ind til at planlægge et attraktivt program for unikke udstillinger. Medarbejdermotivation er en anden vigtig faktor i kunstgalleris succes, da en motiveret arbejdsstyrke kan hjælpe med at nå galleriets mål, holde kunder og besøgende glade og skabe en positiv atmosfære. I OZM kunstnerne arbejder og det OZM-Team arbejder sammen om at skabe kunstgenstande, der har æstetiske værdier og en særlig betydning for kunstnerne selv og for samfundet. Motivation spiller en nøglerolle i produktionen af ​​disse kunstværker.

Die OZM gGmbH introducerede begrebet tillid for at skabe en ny værdikæde, der sigter mod et nul mere før decimaltegnet (OneZeroMore ). At sælge kunstværker og skabe omsætning bidrager til langsigtet eksistens og rentabilitet. OZM er et innovativt kunstgalleri og non-profit aktieselskab, der skaber og sælger unikke kunstværker gennem kombinationen af ​​kapital, ideer og motivation.

Beslutningen, hvori OZM investering afhænger af investorens individuelle mål og interesser. En investering i OZM kan dog have flere fordele: 

 1. Kulturel betydning: Ved at investere i OZM du kan deltage i fremme af kunst og kultur. Det OZM er et innovativt kunstgalleri dedikeret til at skabe unikke kunstværker, også ved hjælp af moderne teknologier som AI. Som investor kan du være med til at støtte disse kulturelle aktiviteter. 
 2. Økonomisk afkast: Den OZM har potentialet til at generere stærke økonomiske afkast til investorer på grund af de unikke kunstværker og innovative tilgang OZM kan opnå en høj grad af påskønnelse blandt kunstelskere og samlere. Investorer kan også drage fordel af virksomhedens økonomiske udvikling. 
 3. Social indflydelse: Den OZM er også engageret i sociale projekter for at have en positiv indvirkning på samfundet. Ved at investere i OZM du kan deltage i promoveringen af ​​disse sociale projekter. 
 4. Innovativt koncept: The OZM forfølger et progressivt koncept, der nedbryder grænserne mellem kunst, teknologi og samfund. En investering i OZM kan derfor også være en mulighed for at blive involveret i en fremtidsrettet virksomhed. 

Men enhver investering indebærer en vis risiko, og det er vigtigt at lave din research på forhånd og overveje din individuelle risikoprofil.

Social investering og effektinvestering

Social investering og effektinvestering er investeringsstrategier, der har til formål at skabe positiv social eller miljømæssig påvirkning sideløbende med økonomiske afkast. De sociale investeringer refererer hovedsageligt til investeringer i non-profit organisationer eller virksomheder, der er forpligtet til sociale, kulturelle eller miljømæssige mål for at skabe positive forandringer i samfundet.
Impact investering går et skridt videre og inkluderer investering i virksomheder eller projekter, der er specifikt designet til at opnå både økonomisk afkast og sociale eller miljømæssige mål. Disse investeringer kan være i virksomheder, der tilbyder produkter eller tjenester, der bidrager til positive sociale eller miljømæssige påvirkninger, såsom digital kulturel udbredelse, vedvarende energi eller bæredygtig arkitektur. Investeringer kan også flyde ind i non-profit organisationer, der udvikler innovative løsninger på sociale problemer eller støtter underprivilegerede samfund. Målet er altid at skabe positiv forandring ved at investere i organisationer eller projekter, der har en positiv social eller miljømæssig påvirkning.

Sociale investeringer og effektinvesteringer har til formål at foretage investeringer i virksomheder, organisationer eller projekter, der har en positiv social eller miljømæssig påvirkning og samtidig genererer økonomisk afkast til investorerne.

Den non-profit GmbH OZM forfølger formålet:

 • vedligeholdelse af kunstsamlinger
 • Tildeling af stipendier
 • Oprettelse af lokaler til design af værker af enhver art
 • Gennemførelse og kuratering af udstillinger, foredrag og kurser.
 • Ideel og økonomisk promovering af andre skatteprivilegerede selskaber i henhold til offentlig ret eller udenlandske selskaber til den ideelle og materielle fremme af ovennævnte formål.

dieser Katalog giver købere mulighed for at købe kunstværker fra kataloget OZM investerer ikke kun i et kunstværk, men også i galleriets sociale mål og gennemslagskraft. Køberen understøtter dermed galleriets mål og bidrager til, at kunstnere tilbydes en platform. Derudover kan køb af kunstværker også have en positiv indvirkning på de kunstnere, der fremmer deres karriere og tjener deres indkomst.

Samlet set er indkøb af kunstværker fra OZM- Katalogér en måde for Social Impact Investing, hvor investoren ikke kun tjener et økonomisk afkast, men også understøtter og tilskynder til positiv social effekt.

Maskiner, levende væsener og natur

Maskiner, levende væsener og natur hænger sammen på forskellige måder. Maskiner er menneskeskabte strukturer designet til at lette og automatisere menneskeligt arbejde. Maskiner er dog også en del af naturen, da de er lavet af naturressourcer og kræver energi for at fungere. Fremstilling og brug af maskiner har også indflydelse på naturen, da de forbruger ressourcer, påvirker miljøet og kan påvirke klimaforandringerne. Levende væsener er en del af naturen og har et tæt forhold til den. Levende ting er afhængige af naturen for deres mad, luft og vand. De har også en vigtig rolle i at opretholde naturlige økosystemer ved at hjælpe med bestøvning, frøspredning og jorddannelse. Naturen er den virkelige verden, der omfatter alle levende ting og deres miljø. Naturen leverer ressourcer og økosystemer, der er afgørende for overlevelse og velvære for levende væsener og menneskelige samfund. Naturen er også et unikt og værdifuldt aktiv i sig selv og skal beskyttes for at bevare sin mangfoldighed og skønhed. Overordnet set hænger maskiner, levende væsener og natur sammen på komplekse måder og påvirker hinanden. Effekterne af deres interaktioner kan være vidtrækkende med konsekvenser for miljøet, økonomien og samfundet som helhed. Det er vigtigt at forstå disse indbyrdes sammenhænge og handle ansvarligt for at sikre en bæredygtig fremtid for alle.

Med hensyn til det innovative OZM der er forskellige aspekter, der illustrerer sammenhængen mellem maskiner, levende væsener og natur. Det OZM bruger maskiner og teknologi til at udstille og præsentere sine kunstværker. Disse maskiner er dog også en del af naturen og kræver energi og ressourcer for at fungere. Det OZM kan stræbe efter at minimere miljøpåvirkningen af ​​disse teknologier og bruge bæredygtige energikilder. Det OZM giver også kunstnere en platform til at udstille og sælge deres kunstværker. Disse kunstværker kan relatere til sammenhængen mellem maskiner, levende væsener og natur på forskellige måder. For eksempel kan de gøre opmærksom på miljøspørgsmål, undersøge forholdet mellem mennesker og teknologi eller skildre naturens skønhed og unikke karakter. Det OZM kan også fungere som et møde- og netværkssted, hvor virksomheder og organisationer mødes for at udveksle ideer og danne samarbejder. Dette netværk kan være med til at styrke sammenhængen mellem mennesker, maskiner og natur og til at finde innovative løsninger på miljø- og samfundsmæssige udfordringer. Dette er en platform til at vise ideer og samarbejder, der sigter mod en bedre fremtid for alle.

den OZM bruger teknologi, især kunstig intelligens, til at fremme samarbejde mellem kunstnere og teknologi. AI navngivet OZMAI bruges til at generere kunstværker, der kan videreudvikles af kunstnerne. Dette skaber et samarbejde mellem menneske og maskine, der åbner op for nye kreative muligheder. Det OZM er også afhængig af decentraliseret, autonom containerarkitektur for at gøre kunst tilgængelig forskellige steder uden at forurene miljøet. Beholderne er genanvendelige og kan bruges fleksibelt til at muliggøre kunstudstillinger forskellige steder. OZM forfølger også sociale og miljømæssige mål ved at engagere sig i forskellige projekter og initiativer, der har en social fordel og respekterer miljøet. OZM forstår kunst som et udtryk for menneskelighed og som et medie til at fremme forandring og innovation. Gennem brug af teknologi og samarbejde med forskellige partnere og netværk bidrager dette OZM være med til at finde nye måder at gøre kunst tilgængelig for alle og samtidig påvirke samfundet og miljøet positivt.

kultur, politik og samfund

Kultur, politik og samfund er tæt sammenvævet og påvirker hinanden. Kultur omfatter alle former for menneskelig udtryk, herunder billedkunst, musik, litteratur, sprog, religion og skikke. Politik omfatter alle beslutninger og handlinger truffet af regeringer og andre institutioner for at organisere og regulere samfundet. Samfund refererer til den måde mennesker lever, interagerer og arbejder sammen i grupper. Kultur påvirker politik ved at forme politikeres og vælgeres værdier, overbevisninger og traditioner. Politik kan påvirke kulturen ved at vedtage love og politikker, der påvirker kunst, sprog og skikke. Politiske beslutninger kan også bidrage til produktion og forbrug af kultur, for eksempel ved at yde økonomisk støtte til kulturelle aktiviteter eller ved at forbyde visse kulturelle praksisser. Sociale ændringer påvirker både kultur og politik. For eksempel kan sociale ændringer i opfattelsen af ​​graffiti, udviklingen af ​​nye teknologier eller den stigende diversitet i et samfund påvirke kulturelle udtryksformer og politiske beslutninger. Politiske beslutninger kan også påvirke sociale ændringer, for eksempel ved at vedtage love for at fremme lige muligheder eller for at regulere økonomien. Generelt kan man sige, at kultur, politik og samfund er i konstant samspil. En ændring på et område kan have indflydelse på de andre, hvilket understreger vigtigheden af ​​en helhedsorienteret oversigt og analyse af disse sammenhænge.

Kulturelle, politiske og sociale relationer er tæt forbundet og har gensidige virkninger. Kunst har en transformativ kraft til at styrke disse forbindelser og skabe forandring. Kunstværker, film, musik og skuespil kan hjælpe med at løse sociale problemer såsom diskrimination, miljøproblemer eller social uretfærdighed. Kunstnere kan bruge deres værker til at udtrykke politiske ideer og igangsætte forandringer. Politiske beslutninger kan påvirke måden kunst produceres og forbruges på. Kunst kan bygge bro over kulturelle forskelle og fremme forståelse mellem forskellige grupper ved at hylde kulturel mangfoldighed og nedbryde fordomme og stereotyper. Kunst kan skabe social forandring ved at igangsætte politiske diskussioner, fremme forståelse mellem forskellige grupper og igangsætte forandring.

den OZM er et kunstgalleri dedikeret til innovativt samarbejde mellem kunstnere, teknologi og samfund. Det OZM viser kunstværker af forskellige kunstnere, som ofte tager sociale eller politiske spørgsmål op og dermed stimulerer til diskussioner. Det handler ikke kun om den kunstneriske repræsentation, men også om de sociale effekter og implikationer af emnerne. Det OZM er også involveret i forskellige projekter og initiativer, der forfølger sociale og økologiske mål. Målet her er at skabe positive forandringer i samfundet gennem kunst og kreativitet og at øge bevidstheden om vigtige emner. Med hensyn til politik er OZM gGmbH til fremme af kunst og kreativitet og arbejder tæt sammen med forskellige institutioner og netværk for at understøtte og styrke kunstscenen. Det OZM arbejder også for at styrke kunstens rolle i samfundet og understrege dens betydning i politisk debat og opinionsdannelse. OZM kombinerer kunst, teknologi, politik og samfund på en innovativ måde og gør det muligt at omsætte nye perspektiver og ideer i praksis. Det skaber et rum for kreativitet og udveksling, som er meningsfuldt for samfundet som helhed.

mennesker, virksomheder og netværk

Mennesker, virksomheder og netværk er tæt forbundet og har stor indflydelse på hinanden. Mennesker er de grundlæggende byggesten i virksomheder og netværk. Uden mennesker er der ingen forretning eller netværk, da det er dem, der genererer ideer, træffer beslutninger og udfører arbejdet. Folk bringer deres kompetencer, erfaring og personligheder til virksomheder og netværk, som så er i stand til at håndtere komplekse opgaver og skabe merværdi. Virksomheder er grupper af mennesker, der går sammen for at udføre en økonomisk eller social opgave. Virksomheder kan antage en række forskellige former, fra enkeltmandsvirksomheder til multinationale selskaber. Virksomheder danner netværk gennem forretningsforbindelser, partnerskaber og samarbejder for at støtte hinanden og nå fælles mål. Netværk består af mennesker og virksomheder, der er forbundet med hinanden og deler og bruger ressourcer sammen. Netværk kan foregå på mange niveauer, fra lokalsamfund og brancheforeninger til internationale relationer. Netværk kan lette udvekslingen af ​​ideer, kompetencer og ressourcer og derved være med til at skabe nye muligheder og innovationer. Mennesker findes og arbejder i virksomheder, som igen danner netværk for at nå fælles mål og skabe merværdi. Netværksteknologi kan lette deling af ressourcer og ideer og tilskynde til samarbejde mellem enkeltpersoner og organisationer.

Som et innovativt kunstgalleri og gGmbH kan det OZM have en væsentlig indflydelse på mennesker, virksomheder og netværk. Først tilbyder det OZM En platform for kunstnere til at udstille og sælge deres kunstværker. Dette giver dem mulighed for at vise deres færdigheder og talenter til et bredere publikum og potentielt tiltrække nye forretningspartnere og kunder. Det OZM kan også være med til at understøtte samarbejder mellem kunstnere og andre virksomheder og organisationer ved at etablere netværk og forretningsforbindelser. Det OZM kan også have indflydelse på den lokale økonomi ved at tiltrække besøgende og skabe arbejdspladser. Gennem udstillingen af ​​kunstværker kan dette lade sig gøre OZM også hjælpe turismen og bidrage til den kulturelle udvikling i regionen. Desuden kan det OZM som gGmbH også forfølge velgørende mål, for eksempel ved at fremme kunstundervisning og kulturformidling. Det OZM kan tilbyde undervisningsprogrammer og workshops for at styrke børns og voksnes kunstneriske færdigheder og kulturelle følsomhed. På denne måde kan det OZM også have en positiv indflydelse på samfundet. Samlet set har det OZM som et innovativt kunstgalleri og gGmbH har det potentiale til at have en bred indflydelse på enkeltpersoner, virksomheder og netværk ved at fremme kunstnerisk talent, etablere netværk og forretningsforbindelser, styrke den lokale økonomi og forfølge velgørende mål.

Rum, containere og arkitektur

Rum, container og arkitektur hænger sammen, da de alle er elementer, der er med til at forme og definere rum og bygninger. Containere, især fragtcontainere, er en omkostningseffektiv og bæredygtig måde at konstruere bygninger og skabe rum på. Arkitekter og designere bruger containere som byggemateriale og bruger dem til at skabe lejligheder, kontorer, butikker og endda hele bygningskomplekser. Rummet, det vil sige det rum, som en bygning eller struktur optager, er et vigtigt aspekt af arkitekturen. De bruger den ledige plads til at skabe rum og funktioner, der opfylder brugernes behov.
Containere er en fleksibel løsning til at maksimere og optimere den tilgængelige plads. Arkitektur er i sidste ende kunsten og videnskaben om at designe og planlægge bygninger og strukturer. Containerarkitektur er et eksempel på en innovativ og bæredygtig tilgang til design af rum og bygninger, som bliver stadig mere populær på grund af sin fleksibilitet og omkostningseffektivitet.

Forholdet mellem OZM HAMMERBROOKLYN udstille og OZM New Space Gallery er, at kunstværkerne er lavet OZM kunstkatalog  generere midler til at bygge en mobil, decentraliseret og autonom containerarkitektur OZM New Space Gallery at oprette.

den OZM arbejder med kunstig intelligens, netværk og samarbejde med andre virksomheder og mennesker. Tillid er en vigtig faktor i dette. Mobilen OZM New Space Gallery sætter kunstnere i stand til at præsentere deres arbejde forskellige steder og nå ud til et større publikum. Vi arbejder med et klart fokus på social effekt og gennemsigtighed. OZM New Space Gallery er et eksempel på innovativ brug af arkitektur og Teknologi til at gøre kunst tilgængelig og missionen af OZM gGmbH og deres samarbejdspartnere.

1000000
OZMX BRC-20 Bitcoin Polet