den OZM-Tillidskoncept er kernen i vores organisation og er baseret på åbenhed, samarbejde, tillid, socialt ansvar og uddannelse. Det kan sammenlignes med en bikube, hvor hver 'honningkage' - repræsenteret ved et nøgleord - symboliserer et bestemt område og bidrager til den samlede succes. Hvert ord afspejler et væsentligt aspekt af vores arbejde og udgør en søjle i vores samfund. Sammen giver de et holistisk syn på OZM og dens orientering i kunstens og teknologiens verden.

 1. Mennesker: Mennesker involveret, herunder kunstnere, ansatte og besøgende.
 2. Firma: Samarbejdspartnere og deltagende virksomheder.
 3. Netværk: Relationer og forbindelser til andre aktører.
 4. Kultur: Fremme og præsentation af kulturelt indhold.
 5. Politik: Samspil med og indflydelse på politiske beslutninger.
 6. selskab: Sociale påvirkninger og forandringer.
 7. skabning: Hensyn til alle levende væsener og deres behov.
 8. maskine: Brug og udvikling af teknologier.
 9. natur: Relation til miljø og bæredygtighed.
 10. Kapital: Finansielle ressourcer og investeringer.
 11. Idéer: Udvikling og fremme af kreative koncepter.
 12. Motivation: Organisationens drivkræfter og mål.
 13. Database: Datahåndtering og informationsbehandling.
 14. kryptografi: Sikkerhedsforanstaltninger for data og information.
 15. AI: Brug af AI-teknologier i projekter.
 16. nonprofit: Forpligtelse til det fælles bedste.
 17. Social Impact: Sociale påvirkninger og ændringer.
 18. Gennemsigtig: Åbenhed og gennemsigtighed i kommunikationen.
 19. Arkitektur: Projektering af lokaler og bygninger.
 20. Container: Brug af containere som byggematerialer og indretning.
 21. Space: Den rumlige dimension og det rumlige koncept.

Im OZM-Trust koncept, hver honeycomb - et hexahedron - repræsenterer et område, der kan udvides, som kontinuerligt vokser gennem netværk og samarbejder. Disse 21 hexahedrons, som dækker en række emner og aspekter, er ikke begrænset, men åbne for nye forbindelser og udviklinger. Sammen danner de en levende, udviklende struktur, der muliggør fremkomsten og udvidelsen af ​​et dynamisk samfund. Hver tilføjelse, hver ny partner bidrager til dette OZM-At berige tillidskonceptet og styrke fællesskabet.

Non-profit, gennemsigtig og social påvirkning

Die OZM gGmbH, forpligtet til kunst, kultur, uddannelse og civilt engagement, stræber efter social påvirkning og gennemsigtighed gennem sin nonprofit-orientering. Det fremmer kunstnerisk uddannelse og kunstdeltagelse for at yde et positivt bidrag til samfundet. Støttet af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner OZM den kreative udvikling af unge og bidrager til kunstscenen i Hamborg.

OZM (OneZeroMore) er en platform dedikeret til uddannelsesmæssige fremskridt og socialt ansvar. Vi tilbyder kurser og workshops og er involveret i sociale projekter.

Et samarbejde med OZM er nyttig til at dele viden, gøre den tilgængelig for andre og vise socialt ansvar. Det kan forbedre dit eget image, nå ud til en større målgruppe, fremme kreativiteten og understøtte udvekslingen af ​​viden og ideer.
 
 

AI, Databaser og kryptografi

Kombinationen af ​​AI, databaser og kryptografi i OZM fører til innovative tilgange til kunstundervisning. OZMAI, vores AI, analyserer og forbinder kunstværker, understøttet af sikre databaser og kryptografi. Det OZMX Token forbinder kunstværker med deres historie og fremmer forbindelsen mellem kunst og blockchain.

Inspireret af Leibniz' vision om binær kode og mottoet 'One Zero More' OZM, muliggør disse teknologier gratis og sikker kunststyring.

OZM står som et sted for konstant genopfindelse, hvor kreative, ukonventionelle teknologiapplikationer baner vejen for socialt relevante udviklinger.

Kapital, ideer og motivation

I erhvervslivet er sammenhængen mellem kapital, ideer og motivation central. Kapital, både økonomisk og i form af ressourcer, er nødvendig for at omdanne innovative ideer til succesfulde projekter. Et motiveret team er afgørende for at realisere visioner og skabe et positivt arbejdsmiljø.

Die OZM gGmbH, et nonprofit kunstgalleri, eksemplificerer dette ved at samarbejde med bemærkelsesværdige kunstnere og skabe unikke kunstværker. Kapital muliggør produktion og salg af kunst, mens ideer og motivation bidrager til dens succes. Ved OZM-Trust koncept "OneZeroMore" skaber en innovativ værdikæde, der kombinerer kapital, ideer og motivation til at kombinere kunst og økonomisk effektivitet.

Die OZM Art Space Gallery var stedet, hvor der blev skabt mange kunstværker, der har deres egen historie og betydning. Med overgangen til OZM New Space Gallery opstår ved køb af kunst OZM HAMMERBROOKLYN Udstilling skaber merværdi: Nye rum skabes og teknologier bruges til kunstundervisning. Kunstnere kan fortsætte med at udforske grænserne for deres kreativitet. Hvert billede er en inspirationskilde og bidrager til løbende fornyelse og innovation. Kunst er derfor ikke kun en kulturel berigelse, men også en ideel investering.

Social investering og effektinvestering

Social investering og effektinvestering har til formål at opnå positive sociale eller miljømæssige forandringer sideløbende med økonomiske afkast. Det OZM gGmbH understøtter disse tilgange gennem:

 • vedligeholdelse af kunstsamlinger
 • Tildeling af stipendier
 • Oprettelse af rum til kunstneriske værker
 • Gennemførelse og kuratering af udstillinger og kurser
 • Støtte til andre non-profit organisationer

Indkøb af kunstværker fra OZM-Katalog støtter ikke kun kunstnerne, men også galleriets sociale og kulturelle mål. Hvert køb bidrager til kunstnernes sociale påvirkning og støtte, hvilket er en form for investering i social effekt.

Maskiner, levende væsener og natur

den OZM skaber nye perspektiver og perspektiver på livet, naturen og brugen af ​​maskiner gennem sine lokaler og brug af avancerede teknologier. Disse innovative tilgange gør det muligt at opleve og fortolke kunst anderledes og genudforske forbindelserne mellem mennesker, teknologi og miljø.

Gennem brug af AI, som f.eks OZMAI, og brugen af ​​miljøvenlige strukturer såsom containerarkitekturer åbner op for dette OZM nye måder at præsentere kunstværker på og samtidig fremme sociale og miljømæssige værdier. Denne multidimensionelle tilgang tillader dette OZM, at fungere som en pioner for innovativ kunst og teknologi.

kultur, politik og samfund

Kultur, politik og samfund påvirker hinanden, og kunst spiller en transformerende rolle.

den OZM udnytter disse forbindelser ved at præsentere kunstværker, der afspejler sociale og politiske problemstillinger og stimulerer diskussion. Det er forpligtet til projekter, der forfølger sociale og miljømæssige mål for at skabe positive forandringer.

Ved at integrere kunst, teknologi, politik og samfund skaber dette OZM innovative perspektiver og fremmer kreativitet og udveksling. Det understreger kunstens betydning i samfundet og dens rolle i politisk debat og meningsdannelse.

mennesker, virksomheder og netværk

den OZM forbinder mennesker, virksomheder og netværk gennem innovativ kunst og teknologi. Som en node i dette netværk tilbyder dette OZM En platform for kunstnere, styrker den lokale økonomi og fremmer uddannelse og kultur.

Integrationen af ​​netværksteknologier åbner op for nye muligheder for udveksling og samarbejde, udvider horisonten og muliggør fremkomsten af ​​nye ideer og innovationer.

den OZM påvirker ikke kun kunstscenen, men også samfundet som helhed ved at fremme kunstnerisk talent og bidrage til kulturel udvikling og social forandring.

Rum, containere og arkitektur

Sammenhængen mellem rum, containere og arkitektur OZM HAMMERBROOKLYN udstilling og OZM New Space Gallery er tydelig i den innovative brug af containere som en fleksibel, mobil byggemetode.

Denne modulære og fleksible struktur gør det muligt for rum og udstillinger konstant at blive fornyet og tilpasset nye innovationer. Brugen af ​​containere symboliserer ansvarlig brug af ressourcer, da de er genanvendelige og lette at tilpasse.

Denne type arkitektur gør det muligt at generere økonomiske ressourcer til design af nye, decentrale rum gennem salg af kunstværker. Samtidig fremmes brugen af ​​AI, netværk og samarbejder, hvor tillid spiller en nøglerolle.

Die OZM New Space Gallery fungerer som en platform til at præsentere kunst forskellige steder med fokus på social effekt og gennemsigtighed. Denne tilgang demonstrerer den innovative brug af arkitektur og teknologi til at gøre kunst tilgængelig for et bredere publikum.

1000000
OZMX BRC-20 Bitcoin Polet